OUR VALUES

  • Dürüstlük
  • Yasalara Uyum
  • Vicdani Sorumluluk
  • Sorumluluk Alabilme
  • İkili ilişkilerde şeffaflık 
  • Çıkar çatışmalarından uzak olma 
  • Tüm paydaşlara arası Hesap verebilme 
  • Müşteri menfaati ve sunulan ürünlerde garanti 
  • Çalışanlar, Şirket ve iş ortaklarına karşı sorumluluk